Skip to main content

Athene Group AS benytter rekrutteringsbyrå når det er behov for å ansette erfarne medarbeidere

Regnskap rekrutteringsbyrå-Regnskapsfører rekrutteringsbyrå-Regnskap ledig stilling-Regnskapsfører ledig stilling-Regnskapsfører jobb-Regnskap rekruttering-Regnskapsfører konsulent-Regnskap bemanning

Om selskapet

Athene Group består av selskapene Athene Accounting, Athene VAT Services og Athene Register Services. Selskapet er ett uavhengig autorisert regnskapsbyrå med kontorer i Oslo, Stockholm og Warszawa. Det jobbes kontinuerlig med å benytte fleksible og effektive løsninger som muliggjør stor grad av automatisering i regnskapsprosessene. Selskapets ambisjon er at du som kunde skal oppleve Athene Group som din interne økonomifunksjon. Kundene er både norske og internasjonale innenfor de fleste bransjer. Felles for alle er behovet og ønsket om oppdaterte regnskapstall, gode råd og effektive løsninger.

Partner2 har samarbeidet med Athene Group siden høsten 2017. Vi har fått muligheten til å lære selskapet å kjenne, samt bistått i rekruttering av nye medarbeidere. Vi møter Kontorleder for Oslo avdelingen Mette Skramstad for en prat.

Dere rekrutterer selv – og noen ganger velger dere å samarbeide med Partner2.  Kan du fortelle mer om det?

Vi vokser kontinuerlig og har løpende behov for medarbeidere med ulik bakgrunn. Mette Skramstad forteller at hverdagen er slik at de løpende har en kabal som må gå opp i forhold til kundeleveransene. Med rundt 30 medarbeidere ved Oslo kontoret, er det behov for en god mix av både nyutdannede og erfarne.

Behovet til den enkelte kunde er viktig og noe vi er opptatt av å levere på. Så må fagkunnskapen til regnskapsfører(ne) som følger opp kunden være på plass. Det forholdet må stemme.

Jobben min som leder, er hele tiden å tenke langsiktig og planlegge fortsetter Mette Skramstad.

Med erfaring fra dette året, har vi greid å ansette nye medarbeidere selv når vi har behov for lettere regnskapsressurser. Det kan være nyutdannede med en bachelor i regnskap eller økonomi, eller med annen relevant bakgrunn. Felles for disse er at de er i starten av sin karriere. Det er når vi har behov for tyngre regnskapskompetanse vi søker bistand via rekrutteringsbyrå som Partner2. Når det er behov for spisskompetanse innen et fagområde eller en bransje, eller når vi trenger en medarbeider med byråerfaring. Disse profilene er det ikke alltid mange av i jobbsøkerbunken når vi legger ut en stillingsannonse.

Kan du si litt om hvorfor Athene har valgt å samarbeide med Partner2?

Det som er typisk for Partner2 er oppfølgingen og den løpende dialogen underveis i rekrutteringsoppdraget. Vi har erfart at hvis vi har behov for en gitt type ressurs eller på grunn av tidspress ikke rekker rekruttere selv, har Partner2 skaffet oss den ressursen vi har etterspurt. Vår erfaring er også at vi får ærlige tilbakemeldinger på kandidatene som presenteres. Det er åpenhet om en kandidats personlighet og faglighet, noe vi verdsetter.

Partner2 er også flinke til å komme raskt tilbake, etter at vi har tatt kontakt. Vi blir fulgt opp.

Har de som blir rekruttert via Partner2 den kunnskapen dere virkelig etterspør?

Ja – det har vi erfart hittil. De vi har ansatt har innfridd både faglig og personlig. 

Hva mener du Partner2 kan bli flinkere til da?

Det må være å presentere enda flere kandidater som er kvalifisert for stillingen, slik at vi har flere å velge mellom.

Jorunn Nesseth

Forfatter Jorunn Nesseth

Flere artikler av Jorunn Nesseth

Leave a Reply