Skip to main content

Kjerstin gikk fra regnskapsbyrå til selskap

Regnskap rekrutteringsbyrå-Regnskapsfører rekrutteringsbyrå-Regnskap ledig stilling-Regnskapsfører ledig stilling-Regnskapsfører jobb-Regnskap rekruttering-Regnskapsfører konsulent-Regnskap bemanning

Altiprosjekt er et selskap innen bygg og -anleggsbransjen.
Selskapets hovedaktivitet er miljøsanering av kontorlokaler, skoler og store bygningsmasser til mindre prosjekter i forbindelse med rehabilitering og ombygning.  Kjerneområdene er riving, asbestsanering, betongsaging og bemanning.

Partner2 møtte Altiprosjekt første gang høsten 2017, da de hadde behov for en ny medarbeider. En autorisert regnskapsfører som skulle gå inn i økonomiavdelingen på tre. Den de søkte etter skulle aller helst ha regnskapsbyråerfaring siden dette med både selvstendighet, effektivitet og faglighet ble viktig i jobben. Typisk for regnskapsføringen i selskapet er forhold som prosjektregnskap, månedsrapportering, oppfølging av driftsmidler, løpende avstemming, periodiseringer, remittering og oppfølging av leverandørreskontro, i tillegg til lønn og rapportering til myndigheter.

Partner2 møter Kjerstin Bang-Melchior et år etter at hun fikk jobben.

Du gikk fra en stilling i et regnskapsbyrå til et selskap, kan du si litt om det?

Jeg ønsket å prøve meg i et selskap etter å ha jobbet mange år i regnskapsbyrå. Jeg ville finne ut hva som fantes der ute av andre jobbmuligheter. Jeg har alltid trives godt i byrå. Fordelen med å jobbe i et byrå er den faglige støtten, at du lærer raskt å se totaliteten i et regnskap. Hverdagen er hektisk, det skjer stadig omstruktureringer og endringer som du løpende må ta innover deg. Denne erfaringen gir et godt grunnlag for en økonomiansvarlig rolle i et selskap.

Hvilke stilling har du i dag?

Jeg er regnskapsansvarlig for to av selskapene i Altiprosjekt i tillegg til å kjøre lønn for ett av selskapene.

Kan du si litt om din faglige bakgrunn?

Jeg har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Høyskolen i Lillehammer, så ble jeg autorisert regnskapsfører i 2013. Jeg har god innsikt i alt innenfor regnskap og årsoppgjør. Lønn er et område jeg først har jobbet med her.

Husker du ditt første møte med Partner2?

Jeg kom i kontakt med Partner2 via Linkedin, etter at jeg mottok et melding om denne stillingen. Jeg følte at vi raskt fikk en god dialog og ble fristet til å undersøke mer om jobben som var ledig.

Kan du si litt om hvorfor du valgte en stilling i Altiprosjekt, og hva som var avgjørende for valget ditt?

Jeg ønsket en arbeidsplass med høy grad av fleksibilitet siden jeg nå har to små barn. Det å kunne flekse og styre min egen tid er viktig for meg.  Det å jobbe på kontoret, og samtidig kunne jobbe hjemme når det er behov for det.  Jeg kom i kontakt med Partner2, når jeg fortsatt var i mammapermisjon med barn nummer to. Altiprosjekt har kontoradresse på Kjelsås hvor jeg også bor. Det passer godt å ha kortest mulig reisevei til og fra hjemmet, uten at det var avgjørende.

Jeg er inne i en fase i livet nå hvor det er viktig med balanse mellom jobb og familie. Jeg ønsker å følge opp barna godt og samtidig ha en jobb som gir interessante arbeidsoppgaver.

Hvordan synes du at oppfølgingen var fra Partner2?

Generelt så var det god. Jeg husker at beslutningsprosessen her dro ut i tid. Partner2 fulgte meg godt opp i denne tiden. Noe jeg satte pris på.

Jorunn Nesseth

Forfatter Jorunn Nesseth

Flere artikler av Jorunn Nesseth

Leave a Reply