Skip to main content

Partner2 as bytter navn til Athene Talent as

Fredag den 11. juni skriver Partner2 et nytt kapittel i vår selskapshistorie når vi bytter navn til Athene Talent.

Partner2 inngikk i desember 2020 et samarbeid med Athene Group. Etter både oppkjøp og flytting har vi nå valgt å endre navn til Athene Talent. Hensikten er å ha en felles profil, i tillegg til at det skal satses innenfor unge talenter og fagspesialister i økonomi og finans.

Partner2 har helt siden 2013 hatt søkelys på rekruttering og bemanning av regnskapsførerkompetanse. Selskapet kan vise til jevn vekst siden oppstart. For å vokse ytterligere har vi behov for både kapital og tilgang til ressurser, som Athene Group nå bistår med.

Vi ønsker å være et tydelig valg for kundene våre i forhold til vår markeds satsing, og da ble det et naturlig tidspunkt for oss å bytte ut Partner2 med Athene Talent.

Jorunn Nesseth

Forfatter Jorunn Nesseth

Flere artikler av Jorunn Nesseth

Leave a Reply