Skip to main content

Referansesamtalen

Regnskap rekrutteringsbyrå-Regnskapsfører rekrutteringsbyrå-Regnskap ledig stilling-Regnskapsfører ledig stilling-Regnskapsfører jobb-Regnskap rekruttering-Regnskapsfører konsulent-Regnskap bemanning
  • Vi ønsker å finne ut om du er den du har gitt deg ut for å være.

En god referanse er ofte viktigere enn mange er klar over. Det er ofte den sikreste kilden for en nye arbeidsgiveren til å finne ut om du er den du har gitt deg ut for å være. Praksis når det gjelder referansesjekk er at det vanligvis er en konfidensiell samtale.  Bakgrunnen for det er at referansene skal få muligheten til å være så oppriktige og ærlige som mulig.

En god referanse styrker gjerne din posisjon som den best egnede kandidaten. De skrevne attestene er ikke alltid utfyllende nok, og ofte dukker det opp spørsmål under intervjuene som ønskes avklart.

Athene Talent oppfordrer alle jobbsøkere å ha klart gjerne opp til 5 referanser. Det kan være tidligere leder(e), kolleger (side, underordnet, overordnet), personer du har jobbet sammen med på fritiden eksempelvis frivillige organisasjoner, en lærer alternativt en veileder under studie eller et kurs du har deltatt på.

En dårlig referanse kan koste deg jobben. Hvis du vet at referansen ikke kommer til å gi deg en god referanse, bør du unnlate å ta den med. En naturlig referanseperson som du ikke ønsker skal være din referanse, anbefaler vi at du er ærlig om og gir en forklaring på hvorfor du ikke ønsker å benyttet vedkommende. Det er alltid best å være ærlig, for da unngår du å bli innhentet av en negativ referanse som ødelegger for deg i siste runde.

Hvis du er usikker på om referansene du har ført opp på CV er positiv eller litt nyansert, kan du selv kvalitetssikre det. Her er våre tips:

  • Ta en prat med de tre til fem du har oppgitt som dine referansepersoner. At du forteller om jobben du har søkt på, så kan du eksempelvis spørre om de tenker at jobben kan passe for deg?
  • Sjekk om referansen din vil være din referanse? Har du benyttet en referanse forrige gang du søkte på jobb, så vær sikker på at vedkommende vil være referansen din fortsatt?
  • Husk at du alltid kan stille spørsmål. Du kan nærme deg din referanse litt forsiktig og spørre hva vedkommende vil vektlegge som referanseperson for beskrivelsen av deg. For dermed å høre hva de faktisk sier. Du vil ved å gjøre dette få et bedre innblikk.
  • Det du også kan gjøre er å spørre de som intervjuet deg om hvordan de erfarte referansene dine. Da får du vanligvis en generell tilbakemelding. Er du usikker om referansen er slik du forventer, er det bare å spørre om de ville anbefale deg å skaffe deg nye referanser.

Noen arbeidsgivere legger stor vekt på referanser og det har hendt, at vi har ringt referanser og de vet ikke at de er ført opp som referansepersoner. Det anbefales ikke.

Praksis i Athene Talent er å ringe referanser mot slutten av rekrutteringsprosessen. Da har vi møtt jobbsøkeren ved flere anledninger i intervjuprosessen og fått muligheten til å bli litt kjent i forhold til tidligere arbeidserfaring.

Fra et Athene Talent ståsted er det et snev av tillitsbrudd, når det ringes referanser som en jobbsøker ikke har oppgitt. Noen ganger kjenner vi personer i selskaper en jobbsøker kommer ifra og vi ønsker å få en tommelen opp eller ned feedback.  Dette må ikke sammenlignes med en referansesamtale.

Ved referansesjekk er vår erfaring at det som er mest verdifullt er å få snakke med en tidligere leder. Når du som jobbsøker har spurt og avstemt med referansepersonen om at vedkommende kan kontaktes, har du også samtidig fått sjekket om kontaktinformasjonen er korrekt. Da ligger vanligvis forholdene til rette for en god referansesamtale.

Jorunn Nesseth

Forfatter Jorunn Nesseth

Flere artikler av Jorunn Nesseth

Leave a Reply