Skip to main content

Svein Berntzen, ny daglig leder i Praksisutvikling AS

Svein Berntzen Regnskap rekrutteringsbyrå-Regnskapsfører rekrutteringsbyrå-Regnskap ledig stilling-Regnskapsfører ledig stilling-Regnskapsfører jobb-Regnskap rekruttering-Regnskapsfører konsulent-Regnskap bemanning

Athene Talent bistod Praksisutvikling AS i rekruttering av ny Daglig leder.  I den forbindelse har vi møtt Svein Berntzen for en prat om hans første dager i stillingen, og erfaringene fra rekrutteringsprosessen med Athene Talent.

Praksisutvikling AS er et autoriser regnskapsfører selskap som har drevet regnskapsfører- og rådgivningsvirksomhet siden 1998. Selskapet har valgt å organisere sine nettbaserte tjenester i et eget selskap, Nettregnskap AS. Praksisutvikling AS tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester for tannleger i hovedsak, mens Nettregnskap AS har en variert kundebase.

I tillegg til god kompetanse innenfor regnskap, tilbys rådgivning ved nyetablering, strukturering av selskapsgrupper, skatt og avgift, personal og lønn samt finansiering.

Selskapet er i dag 7 ansatte, og kan vise til en solid og stabil drift over flere år.

Hva var bakgrunnen for at du valgte Praksisutvikling AS som ny arbeidsplass?

Det som gjorde utslaget var nok selskapets størrelse og fokus på kunder og deres behov som passer bra til min egen tilnærming til det å yte tjenester innenfor regnskap, økonomi og forretningsdrift.

Du begynte i stillingen 1.9, hvordan har de første dagene vært?

Det har naturlig nok vært fokus på å gjøre meg kjent med menneskene i selskapet og måten det jobbes på, samt å få implementert «mine» kunder hos Praksisutvikling AS/Nettregnskap AS. I fortsettelsen vil jeg fokusere på å bli kjent med selskapets kunder og begynne arbeidet med å vinne deres tillit og å stake ut kursen for den videre drift sammen med styret.

Kan du si litt om rekrutteringsprosessen du var gjennom?

Prosessen startet med at jeg etter å ha vært gjennom en fusjon som gjorde at jeg fikk mindre kontroll over egen arbeidssituasjon ville se hvilke muligheter jeg hadde. Jeg sendte inn et par søknader en søndag på stillinger jeg fant, og ble allerede tidlig i påfølgende uke kontaktet av flere – både rekrutteringsselskaper og regnskapsbyråer. En av telefonene jeg fikk var fra Athene Talent AS som ville ta en prat for å diskutere flere muligheter.

Jeg fikk gjennom Athene Talent mulighet til å vurdere 3 ulike stillinger, hvorav Praksisutvikling AS pekte seg ut som den som var mest interessant. Etter et par møter med selskapet hvor vi ble bedre kjent og avklarte en del forventninger, fikk jeg et tilbud som jeg takket ja til. Hele prosessen var over på noen få uker, og jeg var litt overveldet over responsen. Jeg kom i den posisjon at jeg kunne takke nei til flere tilbud som jeg også anså som gode.

Kan du beskrive hverdagen du får i Praksisutvikling?

Vanskelig å si sikkert etter bare snaut to uker i jobben, men jeg kan si litt om forventningene. Jeg ser fram mot å jobbe med å løse regnskapsoppgaver og andre beslektede oppgaver for kundene på best mulig måte.  Det vil være naturlig at jeg har min egen kundeportefølje, men hovedoppgaven vil være å ha et øye på at alle kunder får den service og oppfølging de trenger.

En viktig bit i dette er å sørge for at mine kolleger har verktøy og kompetanse til å yte det mest mulig effektivt og med størst mulig kvalitet. Det betyr at jeg må bruke mye av min tid på operativ ledelse av selskapet. Rent konkret forventer jeg å få en svært variert hverdag som består av møter med kunder, samtaler med kolleger, løpende evaluering og tilpasning av de verktøy vi benytter, administrative oppgaver og arbeide med egen kundeportefølje. I tillegg vil jeg sammen med styret utarbeide strategier og planer for framtiden.

Hva skal til mener du for å gjennomføre en vellykket rekruttering?

Det er flere ting som må stemme for å få en god rekruttering. En ansatt må ha riktig kompetanse og ha de riktige holdninger som passer til stillingen.

I tillegg må det legges jobb i innføring og opplæring når den ansatte begynner. Når den ansatte skriver under på arbeidsavtalen er bare en liten del av rekrutteringsjobben gjort. Størstedelen av jobben med en nyansatt vil være etter at vedkommende tiltrer stillingen og skal settes i arbeid. Det krever en god plan og god oppfølging.

Jorunn Nesseth

Forfatter Jorunn Nesseth

Flere artikler av Jorunn Nesseth

Leave a Reply